ینی این پرتغال یه تنه گند زده به آمار ۴۰ ساله‌ی جام ملت‌های اروپا