اجاره خونه و قسط بانک آدم رو نسبت به همه‌ی روزهای ماه بدبین می‌کنه