اخبار شبکه‌ی ۱ می‌گه باید ببینیم واکنش ایران به نشست منافقین و اعراب چه خواهد بود. واکنش‌های مرسوم دیپلماتیک یا واکنش‌های دیگر