واکنش‌های دیگر چی می‌تونه باشه؟ فعالیت بیشتر تو عراق و سوریه و یمن و بحرین؟