خیلی دلم می‌خواد تو این ترابردپذیری ثبت نام کنم و برم رو ایرانسل ولی واقعن آنتن‌دهی و کیفیت مکالمه‌ی همراه اول خوبه. کاش ایرانسل هم خوب بود