یه پدر و مادر بی‌سواد می‌تونن پنج تا بچه‌ی مودب و با شخصیت و دکتر تربیت کنن ولی غالبن یه پدر و مادر دکتر نمی‌تونن از پس یه بچه بر بیان