شبکه‌ی خبر یه ویدیو پخش کرد که تو یه کشور غیر مسلمان یه غرفه گذاشته بودن و به خانم‌ها می‌گفتن مایلید چهره‌ی خودتون رو باحجاب ببینید؟