بعدش ازشون می‌پرسیدن نظرت در مورد حجاب چیه، یکیشون گفت من یه دوستی دارم مسلمون و محجبه‌ست و احباری تو این کار نداشته و انتخابش اینه