اذعان دارن حجاب یه اختیاره ولی در عوض این اختیار رو به زور به ملت تحمیل می‌کنن. خیلی هم شیک و مجلسی