طرف زنگ زده به آی‌فیلم می‌گه تشکر می‌کنم بابت برنامه‌هاتون،یه دختر دارم به اسم نازنین فاطمه،مغازه‌ی الکتریکی دارم الانم مشتری اومد خدافز :))