مضحک‌ترین کاری که تو این مملکت به عنوان کار فرهنگی برای یک موضوع خاص میشه انجام داد، نصب بنر و برگزاری نمایشگاه تو پارک‌ها و سطح شهرهاست