فقط یه دیتابیس از سوراخ سنبه‌های شهرها و خونه‌های ملت نداشتن که خدا رو شکر وسلیه‌ش جور شد