شرکت نرم‌افزاری دارید و اوضاع کارتون هم بد نیست. پیشنهاد کار بازاری رو با فرض اینکه پول خوبی توشه قبول می‌کنید؟