یه عده از ترک‌ها دیگه شورشو درآوردن. اسمشم میذارن تعصب. بی‌مغزی محضه