بعد از صعود ماشین‌سازی به لیگ برتر، یارو نوشته بود رنگ پیراهن تیم‌های تبریزی تو لیگ برتر، قرمز و آبی و سبزه، درست مثل پرچم آذربایجان.