می‌ترسم توییتر رفع فیلتر بشه، ملت بریزن این‌جا به جای مقابله با جنگ مجازی عربستان و حمایت از جمهوری اسلامی، برعکس جمهوری اسلامی رو بکوبن