نمی‌تونی از حق دفاع کنی یا به باطل اعتراض کنی، حداقل حرف نزن، توجیه نکن