وزارت بهداشت همیشه از بیمه‌های پایه گله داره بابت تعهداتشون ولی خودشون هم قوانین و شرایط رو یه جوری تدوین کردن که قشنگ رای به تفسیر میشه