مثلن خون‌گیری وریدی از بزرگ‌سالان رو دقیقن نوشتن که به ازای هر روز بستری قابل گزارشه ولی برای خون‌گیری کودکان زیر ۵ سال اینو ننوشتن