کاش فرهنگ اهدای عضو بیشتر جا بیوفته بین مردم. همه بدونن که جنازه‌ی عزیزشون می‌ره زیر خاک و به هیچ دردی نمی‌خوره اون زیر