نصرنیوز: سالانه ۵ تا ۸ هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند که از این تعداد، ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفرشان اعضای قابل اهدا دارند