ممنونم از همه‌تون که دعاش کردید. ان شالله همیشه خیر ببینید تو دنیا و آخرتتون. ان شالله که خودتون و عزیزانتون هیچ‌وقت گرفتار مریضی نشید