افه‌ی قدیمی بودن هم میایید دیگه بعدش تیکه نندازید :)) https://t.co/WnQ79bHTwo