فکر می‌کنم اگه تو این کاری که تو ذهنمه تمرکز کنیم روی فضای مجازی موفق میشیم و نتیجه می‌گیریم