حسن شکوهی (مدیر تولید شب‌های برره) بعد از ۱۰ سال عنوان کرد: ادامه‌ی ساخت سریال «شب‌های برره» به دستور مراجع قم متوقف شد!