سخت‌ترین شغل‌ها، شغل‌هایی هستن که مستقیمن با جان مردم و مال مردم سر و کار دارن. البته اگه صاحب شغل، آدم مسئولیت پذیر و باوجدانی باشه