شوآف «شغل» هم از اون کارهای مسخره‌ایه که انجام می‌دید گل‌های تو خونه