رامبد به مریم شیرزاد می‌گه به جای همسر رییس جمهور یه جمله بگو. می‌گه: ای کاش همسرش نمی‌شدم :))