قضیه‌ی اعزام کمیل قاسمی به جای پرویز هادی به المپیک به اعتراض نماینده‌های تبریز و وزارت ورزش کشیده بود، گفتن بعد از المپیک بررسی میشه :))