مسخره تر از اینم میشه مگه؟ فکر کن مثلن اعتراض می‌کنی میگی فلانی دزدی نکرده، میگن بعد از مجازاتش قضیه بررسی میشه