صفاسیتی هرجایی می‌تواند باشد، به شرط این‌که زن‌ها آن‌جا نباشند :))