چند وقته فقط با گوشی میام توییتر، الان توییت‌دک یه جوریه. انگار تایم لاین در احاطه‌م نیست