اینترنت کل دانشگاه قطعه به علت بدهی به مخابرات، از این‌رو وی‌پی‌ان هم وصل نمی‌شه. امیدوارم تا ظهر وصل نشه :))