مایی که نه تتلیتی هستیم نه سحریا و نه النازیا و نه فحش می‌دیم زیر پست‌های سلبریتی‌ها، دقیقن کجای این جامعه هستیم؟