بیایید قبول کنیم حسن فتحی خوب بلده عاشقانه بسازه. مدار صفر درجه هم در کنار همه‌ی اون اتفاقاتش یه عاشقانه‌ی خوب و دل‌نشین داشت مثل شهرزاد