مال مردم خوری ۱ تومن و ۳۰۰۰ میلیاردش با هم هیچ فرقی نداره. جفتش هم یکیه توجیه پذیر هم نیست