این هیجانی شدن و جدی شدن موقع حرف زدن بلای جونمه. وقتی طرف مقابل میگه چرا عصبانی میشی؟ چرا ناراحت میشی؟ خونم به جوش میاد. خفه میشم از حرص