طرف تو خرم‌آباد پنت هاوس یه برج تو مجتمع پزشکان رو داشت، استفاده هم نمی‌کرد ازش فقط برای مهمون‌هاش بود. متری ۳ تومن