کرم این لپ‌تاپه بدجوری افتاده به جونم. کی پول می‌دن پس؟
چیه؟ ‎· Ehsan Sh