اولین سینمای تبریز تو پاساژی به اسم تبریز با گنجایش ۱۰۰ نفر ساخته شد. بعدها ارامنه‌ی تبریز سینما کریستال رو ساختن که الان تبدیل به پاساژ شده