فرزین کیکاووس یادته تو هنرستان؟ فرزین کی‌کی می‌گفتیم بهش؟ کنار ما می‌نشست. تو اینستاگرام فالو کرده منو. کاناداست :| @BKnia