بیمارستان‌ها دست رو هر بند این دستورالعمل که می‌ذارن می‌گم از معاونت درمان استعلام کنید. واقعن کلافه کننده است