هیچ‌وقت هم نفهمیدم این زمین خالی پایین‌تر از چهارراه مارالان که مال روسیه‌س چرا مال روسیه‌س و چرا سال‌هاست خالیه ولی نگهبان و دوربین داره؟