البته این شعار زیبای ایرانی رو خود سایپا رو این محصول گذاشته، ابتکار دیجیاتو نیست https://t.co/dO3dE0ObZp