رفتم وایسادم جلو میوه فروشی،جعبه ها رو از وانت میاوردن پایین میذاشتن زمین من می‌افتادم روشون:)) اومدم خونه رقیه گفت چه خبره این‌همه میوه؟:))