RT @ArmanMohseni: می‌گن از زبان استفاده نکنی فراموش می‌کنی. عقل هم همینه. می‌خوام عرض کنم استفاده کنید هرچند کم.