تو سینما ناجی دراکولا اکرانه، یه سانس مخصوص بارکده اونم ساعت ۱۰ شب. اینم از شانس ماست