یه کلیپ فول از خاطرات دهه ۶۰ دیدیم. کار خبرگزاری فارس بود دمشون گرم. اشکم در اومد