شما هم اولین بار که تقویم سال جدید دستتون می‌رسه چک می‌کنید ببینید تولدتون با چه مناسبتی تقارن داره یا چند شنبه‌س؟
نه والا، اصن مهم نیس برام ‎· Hamid6