همه برای رسیدن به قدرت و ثروت بیش‌تر می‌جنگن. همه هم پشت دروغ‌هایی مثل خدمت به مردم، غیرت و وظیفه‌ی شرعی قایم میشن